Pozvánka na modlitbu v kapličce sv. Rocha v Hosticících

V současné době se k modlitbě nescházíme. Pokud by byl zájem,  je možné modlitby obnovit.

>  Lichý týden ve ČTVRTEK  <


>  Sudý týden v PONDĚLÍ <

  

 V zimním období v 16:30

V letním období v 18:00

Můžete poprosit o pomoc patrony kapličky sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Fabiána; Pána Ježíše Krista a

Pannu Marii, nebo se přijít jen podívat - jste srdečně zváni.

Každoročně se koná v měsíci srpnu poutní mše svatá ke sv. Rochu, na kterou vás srdečně zveme.

POZVÁNÍ

DO KAPLIČKY SVATÉHO ROCHA V HOSTICÍCH


Na stráni máme kapličku
milou nejednomu srdéčku.

Rádi se v ní scházíme,
a o pomoc prosíme.

Pána Boha,Ježíše Krista,
Královnu posvátného
růžence,Pannu Marii,
patrony kapličky a obce,
svatého Rocha,Šebestiána
a  Fabiána,
všechny svaté a světice
Boží.
Anděle strážné,jenž ve
dne v noci slouží.
 Proč a za koho se ptáte?
Zde odpověď máte.
Za vás všechny,
za nás všechny,
za bolesti a nářky
lidí světa,
za lásku,která chybí,
protože Bůh vše vidí.
Také řídí a na naše prosby,
motlitby,obrácení se
k němu,
také poděkování a
naši lásku k lidem a
k němu samému
vždy čeká.
I ty,každý můžeš přijít,
nic ať tebe neleká.
Vždyť Boží požehnání,
a prosba o pomoc,
tě v kapli
čeká.
Pán Bůh ať žehná vám
všem,
naplní vás láskou a
pokojem.

Kdy,že se scházíme?
Hned vám to povíme.

sudý týden - pondělí
lichý týden - čtvrtek
V zimním čase v 16:30 hod.
V letním čase v 18:00 hod.

A kam je to pozvání?
do Hostic na stráni,
do kapličky sv. Rocha

       >>> Zpět <<<